Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, temporar vacante, cu normă intreagă, pe perioadă determinată de 6 luni